KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

2015. október 26.

Pedagógiai Kar

Figyelem: Amennyiben már rendelkezik pedagógus szakvizsgával a képzési időbe beszámítjuk a szakvizsga egy teljesített évét! 

Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen)
Témafelelős: Dr. Barkóczy László
 
A képzés célja:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói készüljenek fel a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására digitális médiakommunikáció területen.
Szerezzenek ismereteket a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen
Témafelelős: Dr. Gombos Péter
 
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik pedagógiai gyakorlatukban alkalmazzák a képzés során megismert korszerű drámapedagógiai gondolkodásmódot, módszereket és technikákat.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Fejlesztő biblioterápia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fejlesztő biblioterapeuta
Témafelelős: Dr. Vörös Klára
 
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás és fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

2

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: BA/BSc főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógiai vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus) illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Témafelelős: Szirányi Margit
 
A képzés célja:
A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, amellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesti képzési helyszínnel, Független Pedagógiai Intézet)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
Kapcsolattartó: Juhász Ildikó ()
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Kutyaterápiás fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Kutyaterápiás fejlesztő szakember
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
A szakirányú továbbképzési szak célja:
Az oklevél teamben való fejlesztő tevékenység végzésére jogosít. A team tagjainak összetételét a kliens állapota határozza meg.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kutyás terápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus) együttműködve.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

150.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek

pedagógusképzés

Részvétel feltétele:
Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelv ismerete. Saját tulajdonban lévő kutya, amely rendelkezik engedelmességi vizsgával, nyugodt, kiegyensúlyozott, képes elfogadni ismeretlen klienst, néhány fős fejlesztendő csoportot, s beállítódása képessé teszi a terápiás eljárások elsajátítására.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
 
Témafelelős: Dr. Kontra József
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:

A közoktatási rendszerünk fejlődésében az elmúlt években erőteljesen jelennek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó ismeretek és gyakorlati eljárások. A pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Fontos, hogy ezeken a képzéseken olyan tudásra tegyenek szert, amellyel részt tud vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában; új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógusképzés

 
 
Részvétel feltétele:
 • Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 • Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (a választáson alapuló ismeretkör feltüntetése a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján az oklevél záradékában történik)
 
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
Választható ismeretkörök:
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

Pedagógusképzés

 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismertek mellé olyan új ismertek megszerzésére törekednek, amelyek elengedhetetlenek a pedagógusok társadalomismereti tájékozottságához. Legyenek birtokában a nevelési – oktatási intézmények, mint rendszerek működésével kapcsolatos új információknak. Sajátítsák el az oktatás során megújult módszereket, ismerteket, a különböző fejlesztő – terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését. Ismerjék a kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képességdeficitek diagnosztikáját és fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele:
egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, az alábbi területek valamelyikén: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógiai alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány vagy logopédia szakirány vagy pszicho pedagógia szakirány, tanári mesterképzési szak
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton
Az előírt követelmények teljesítése után a hallgató műveltségterületi betétlapot kap, mely a műveltségterületének megfelelő tantárgy 1–6. osztályban történő tanítására jogosítja (a tanító oklevéllel együtt érvényes).
A képzés önköltséges: 140.000 Ft/félév

Hirdetett műveltségterületek:

 • angol nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • német nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • informatika
 • magyar
 • technika és életvitel
 • ének-zene
 • ember és társadalom
 • vizuális nevelés
A műveltségi területek minimum 5 fő jelentkezése/beiratkozása esetén indulhatnak.
A képzés részidős hallgatói jogviszonyban történik, szeptemberi kezdéssel (a jelentkezést követően a további tudnivalókról tájékoztató levelet küldünk).
A képzés szigorlattal és záródolgozattal zárul.
A műveltségi területek konzultációi levelezős munkarendben történnek, a konzultációs időpontokat általában péntek és/vagy szombati időpontokban, a csoporttal történő egyeztetés alapján határozzuk meg.
 
Kapcsolódó letöltés:

Társállat-terápiás fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: társállat-terápiás fejlesztő szakember
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
Az oklevél teamben való fejlesztő tevékenység végzésére jogosít. A team tagjainak összetételét a kliens állapota határozza meg. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állatterápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (állattartó-, bemutató, zoopedagógus, kutyás terapeuta, állattenyésztő szakemberrel) együttműködve.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

150.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele:
Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelvismeret. Alapfokú társ- és hobbiállat-tartási ismeretek. (Ismerje a gyakrabban tartott hobbiállatfajokat, legyen tisztában azok igényeivel, gondozásuk alapvető szabályaival. A tenyésztői tapasztalat előnyt jelent.)
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN