KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

2017-es felvételi intézményi meghirdetések

KE — FI72153

KE

Kaposvári Egyetem


KE felvehető kapacitásszáma: 1428 fő.

Képzési terület

Település

Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/Szakmacsoport

Nappali képzés

Esti, levelező munkarend

Távoktatás

agrár

Kaposvár

angol

28

0

0

AGRÁR

agrár

Kaposvár

magyar

260

170

0

AGRÁR

gazdaságtudományok

Kaposvár

angol

26

0

0

GAZD

gazdaságtudományok

Kaposvár

magyar

169

160

0

GAZD

művészet

Kaposvár

magyar

100

3

0

MŰV

művészetközvetítés

Kaposvár

magyar

63

25

0

MŰVK

pedagógusképzés

Kaposvár

magyar

165

185

0

PED

társadalomtudomány

Kaposvár

angol

30

0

0

TÁRS

társadalomtudomány

Kaposvár

magyar

19

25

0

TÁRS

Összesen

   

860

568

0

 

 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak.

 

Kreditbeszámítási dokumentumok:

 

KE-AKK

Intézmény elérhetősége:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: , ,  
•  Honlap: http://www.ke.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(2)

támogatott

7

5 - 30

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(7) v. szakmai előkészítő tárgy(6)

AGRÁR

I

A

N

K

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki(1)(2)

250 000 Ft

AGRÁR

I

A

N

A

mezőgazdasági mérnöki(1)(4)

támogatott

7

5 - 50

AGRÁR

I

A

N

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(4)

250 000 Ft

AGRÁR

I

A

N

A

természetvédelmi mérnöki(1)(4)

támogatott

7

5 - 25

AGRÁR

I

A

N

K

természetvédelmi mérnöki(1)(4)

250 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

A

ménesgazda(1)

támogatott

4

5 - 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

F

N

K

ménesgazda(1)

175 000 Ft

AGRÁR

I

F

N

A

mezőgazdasági(1)

támogatott

4

5 - 30

AGRÁR

I

F

N

K

mezőgazdasági(1)

175 000 Ft

AGRÁR

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

mezőgazdasági mérnöki(1)(3)

támogatott

7

5 - 40

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(7) v. szakmai előkészítő tárgy(6)

AGRÁR

I

A

L

K

mezőgazdasági mérnöki(1)(3)

200 000 Ft

AGRÁR

I

A

L

A

természetvédelmi mérnöki(1)(3)

támogatott

7

5 - 20

AGRÁR

I

A

L

K

természetvédelmi mérnöki(1)(3)

200 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

L

A

mezőgazdasági(1)(3)

támogatott

4

5 - 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

AGRÁR

I

F

L

K

mezőgazdasági(1)(3)

130 000 Ft

AGRÁR

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: lovasedző, lovassport menedzser.
(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira heti rendszerességgel pénteki és szombati napokon kerül sor.
(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.
(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(6) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(7) Választható nyelvek: angol, német.

 


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

 

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén 360 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

állattenyésztő mérnöki(1)

támogatott

4

1 - 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

N

K

állattenyésztő mérnöki(1)

305 000 Ft

4

1 - 10

AGRÁR

M

N

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven)(1)

támogatott

4

1 - 5

AGRÁR

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (magyar nyelven)(1)

305 000 Ft

4

1 - 10

AGRÁR

M

N

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (angol nyelven)(1)

400 000 Ft

4

5 - 28

AGRÁR

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

támogatott

4

1 - 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

AGRÁR

M

L

K

állattenyésztő mérnöki(1)(2)

305 000 Ft

4

1 - 10

AGRÁR

M

L

A

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(2)

támogatott

4

1 - 10

AGRÁR

M

L

K

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki(1)(2)

305 000 Ft

4

1 - 10

AGRÁR

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente háromszor egy hét gyakorissággal kerül sor.

 


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.


Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 4 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - publikáció: 3 pont
 - TDK/OTDK: 3 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, motivációs levél, önéletrajz, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

KE-GTK

Intézmény elérhetősége:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: , ,  
•  Honlap: http://www.ke.hu 

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

kereskedelem és marketing(1)(4)

támogatott

7

5 - 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(9) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

GAZD

I

A

N

K

kereskedelem és marketing(1)(4)

180 000 Ft

GAZD

I

A

N

A

nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)(1)(2)

támogatott

6

5 - 11

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(9) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

A

N

K

nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven)(1)(2)

180 000 Ft

TÁRS

I

A

N

K

nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)(1)

200 000 Ft

6

5 - 30

TÁRS

I

A

N

A

pénzügy és számvitel(1)(4)

támogatott

7

5 - 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(9) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

GAZD

I

A

N

K

pénzügy és számvitel(1)(4)

180 000 Ft

GAZD

I

A

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(4)

támogatott

7

5 - 30

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(7)

AGRÁR

I

A

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(4)

250 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

N

A

kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció](1)

támogatott

4

5 - 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

N

K

kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció](1)

175 000 Ft

GAZD

I

F

N

A

pénzügy és számvitel [vállalkozási](1)

támogatott

4

5 - 30

GAZD

I

F

N

K

pénzügy és számvitel [vállalkozási](1)

175 000 Ft

GAZD

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

kereskedelem és marketing(1)(3)

támogatott

7

5 - 30

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(9) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

GAZD

I

A

L

K

kereskedelem és marketing(1)(3)

175 000 Ft

GAZD

I

A

L

A

nemzetközi tanulmányok(1)(2)(3)

támogatott

6

5 - 10

kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv(9) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

A

L

K

nemzetközi tanulmányok(1)(2)(3)

175 000 Ft

TÁRS

I

A

L

A

pénzügy és számvitel(1)(3)

támogatott

7

5 - 40

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(6) v. egy idegen nyelv(9) v. szakmai előkészítő tárgy(8)

GAZD

I

A

L

K

pénzügy és számvitel(1)(3)

175 000 Ft

GAZD

I

A

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

támogatott

7

5 - 20

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(10) v. szakmai előkészítő tárgy(7)

AGRÁR

I

A

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

200 000 Ft

AGRÁR

I

 

MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

F

L

A

kereskedelem és marketing [kereskedelmi](1)(3)

támogatott

4

5 - 25

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

GAZD

I

F

L

K

kereskedelem és marketing [kereskedelmi](1)(3)

130 000 Ft

GAZD

I

F

L

A

pénzügy és számvitel [államháztartási](1)(3)

támogatott

4

5 - 20

GAZD

I

F

L

K

pénzügy és számvitel [államháztartási](1)(3)

130 000 Ft

GAZD

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializáció: Európa tanulmányok.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.
(4) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu honlapon található.
(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(6) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.
(7) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(8) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(9) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(10) Választható nyelvek: angol, német.

 


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

 

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén 360 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

minden felsőoktatási szakképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

pénzügy

támogatott

4

1 - 4

felvételi elbeszélgetés (Sz) és pénzügy

GAZD

M

N

K

pénzügy

320 000 Ft

4

1 - 25

GAZD

M

N

A

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)(2)

támogatott

4

1 - 4

-

GAZD

M

N

K

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven)(2)

360 000 Ft

4

1 - 20

-

GAZD

 

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

L

A

regionális és környezeti gazdaságtan(2)(3)

támogatott

4

1 - 4

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M

L

K

regionális és környezeti gazdaságtan(2)(3)

320 000 Ft

4

1 - 20

GAZD

M

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

támogatott

4

1 - 4

AGRÁR

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(3)

305 000 Ft

4

1 - 12

AGRÁR

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializáció: területfejlesztési.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:


pénzügy (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 40 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
és
 - pénzügy: 30 pont

regionális és környezeti gazdaságtan (levelező képzések), vidékfejlesztési agrármérnöki (levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
 - TDK/OTDK: 3 pont
 - további nyelvvizsga: 2 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása

 

 

KE-MK

Intézmény elérhetősége:
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: , ,  
•  Honlap: http://www.ke.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

fotográfia

támogatott

6

5 - 30

alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

N

A

N

K

fotográfia

400 000 Ft

MŰV

N

A

N

A

képalkotás [képalkotás](1)

támogatott

6

5 - 40

MŰVK

N

A

N

K

képalkotás [képalkotás](1)

350 000 Ft

MŰVK

N

A

N

A

képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1)

támogatott

6

5 - 20

MŰVK

N

A

N

K

képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1)

350 000 Ft

MŰVK

N

A

N

A

látványtervezés(1)(2)

támogatott

6

8 - 20

MŰV

N

A

N

K

látványtervezés(1)(2)

400 000 Ft

MŰV

N

O

N

A

színművész(1)(3)

támogatott

10

6 - 20

MŰV

N

O

N

K

színművész(1)(3)

700 000 Ft

MŰV

N

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

képalkotás [képalkotás](1)(4)

támogatott

6

5 - 15

alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy)

MŰVK

N

A

L

K

képalkotás [képalkotás](1)(4)

350 000 Ft

MŰVK

N

A

L

A

képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1)(4)

támogatott

6

5 - 10

MŰVK

N

A

L

K

képalkotás [mozgóképkultúra- és média](1)(4)

350 000 Ft

MŰVK

N

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: díszlet- és jelmeztervezés, díszlet-, kiállítás- és arculattervezés, jelmez- és bábtervezés.
(3) Választható specializáció: prózai színész.
(4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévente 5-6 alkalommal péntek-szombati, esetenként vasárnapi napokon kerül sor.

 


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

fotográfia (Nappali)

fotográfia alapképzési szak alkalmassági és gyakorlati vizsgájának időpontja:
- Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2017. június 05-11.
- A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2017. június 26-27.,
- Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

Alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2017. június 05-11. éjfél (CET) között   e-mail címre.
Az eredményekről a jelentkezőket 2017. június 16-ig levélben és e-mailben értesítjük.
Technikai paraméterek: beadandó min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió vagy min. 10 - max. 15 képből álló összefüggő képsorozat. A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
Rövid, max. 300 szavas műleírás mellékelhető doc vagy pdf fájlként.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

 

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az eredményekről a jelentkezőket 2017. június 16-ig levélben értesítjük.

 

Gyakorlati vizsga

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
A vizsga ideje: 2017. június 26. 10.00 óra
Fototechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.

 

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
A vizsga ideje: 2017. június 26. 12.00 óra
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képeket a Kar számítógépes termeiben elhelyezett gépein is fel lehet dolgozni.

 

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/elbeszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2017. június 27. 9.00 óra

 

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):
- Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek  Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
- Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
- Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex,  Budapest, 2011.

 

A jelentkezők az alábbi eszközöket hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára:
- digitális fényképezőgép, 
- pendrive vagy egyéb adathordozó, 
- nyomtatott portfólió.


Megszerezhető összpontszám: 200 pont
- teszt: 40 pont
- beadott képek: 40 pont
- fotózási feladat: 60 pont
- szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

képalkotás [képalkotás] (Nappali)

A képalkotás alapképzési szaknál festő/grafikus és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (l. részletesebben később)! A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirányváltoztatásra, amelyről az intézmény dönt.

 

A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll:  
- Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. 
- A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később).

 

Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2017. május 25 – 2017. július 7.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2017. május 25 – 2017. július 7.

 

Képalkotás (Festő/grafikus) szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak/festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
- vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
- vizuális kreativitás, nyitottság,
- képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban),
- kompozíciós készség,
- művészettörténeti alapképzettség,
- kortárs művészeti tájékozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden felvételizőnek személyesen kell bemutatnia tehát egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak, azon belül is a szakirány specifikumához igazodva, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A felvételi bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.
Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítése emberfiguráról és festési, színes kompozíciós gyakorlatok.
A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
- vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
- vizuális kreativitás, nyitottság,
- képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban),
- kompozíciós készség,
- művészettörténeti alapképzettség,
- kortárs művészeti tájékozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
- Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
- A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.

Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és festési, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
- Rajz feladat: 100 pont.
- Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
- Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

Mozgóképkultúra- és média szakirány
1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek egy mozgókép: kb. 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció,
vagy kb. 10-15 darabból álló fotósorozatot (egy témából),
vagy kb. 15-25 darabból, részből álló képregényt kell bemutatnia, ismertetnie.

Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a "nem felelt meg" minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek.

 

Ajánlott formátumok, technikai paraméterek:
– mozgóképnél: PAL, képméret minimum 720x576 px, formátum: avi vagy mpg,
filenév: vezeteknevkeresztnev.avi vagy mpg (kisbetuekezetnelkul.avi vagy mpg)
– fotósorozatnál: file-típus: tif, vagy jpg, a rövidebbik oldal kb. 1500 px, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg)
– képregénynél/rajzsorozatnál: filetípus: tif, vagy jpg, képméret: A/4, felbontás: 300 dpi, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg)

 

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód
– kreativitás, nyitottság
– kompozíciós készség
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság
– elméleti megalapozottság

 

A munkák elbírálásának folyamata:
A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége, beküldött produktumai alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező figyelembevételével. A bizottság vizsgálja a szakmai ismérveken túl az eredetiséget és a kreativitást, az adott beküldött alkotás színvonalát a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

 

A gyakorlati vizsga követelményei:
- Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi felkészültségéről. 
- A gyakorlati vizsga feladatai között szerepel: a felvételiző által benyújtott munka bemutatása, elemzése és egy a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása. 
- A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek film- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania.
- A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– vizuális kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A gyakorlati vizsga célja, hogy bizonyítsa a pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a szakma, a szakirány területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának, illetve szakirányának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

 

A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető:
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről (0-50 pont).

 

képalkotás [képalkotás] (Levelező)

A képalkotás alapképzési szaknál festő/grafikus és mozgóképkultúra- és média szakirány közül lehet választani. Már az alkalmassági vizsgára a szakirányhoz igazodó munkákkal pályázzon a jelentkező (l. részletesebben később)! A felvételt nyert hallgatónak az első év folyamán nyújtott teljesítménye alapján lehetősége van a szakon belüli szakirányváltoztatásra, amelyről az intézmény dönt.

 

A szakmai felvételi tehát két szakaszból áll.  Az első szakasz: szakmai alkalmassági vizsga. A második szakaszban a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőnek gyakorlati vizsgát kell tennie.

 

A gyakorlati vizsga a jelentkező szakonként, pontosabban szakirányonként elvárt kreatív tervezési-alkotói gyakorlataiból, valamint az alkalmassági vizsgára hozott anyagainak elemzéséből, illetve elbeszélgetésből áll (l. részletesebben később).
Alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2017. május 25 – 2017. július 7.
Gyakorlati felvételi vizsga ideje: 2017. május 25 – 2017. július 7.

 

Képalkotás (Festő/grafikus) szakirány

1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
A jelentkezőnek tíz darab saját munkát kell bemutatnia. A 10 munka közül legalább 5 darabnak minimum A/2 méretű tanulmány-rajznak/festménynek kell lenni tárgy-, tér- és emberi figura ábrázolása tárgykörben. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
- vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
- vizuális kreativitás, nyitottság,
- képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban),
- kompozíciós készség,
- művészettörténeti alapképzettség,
- kortárs művészeti tájékozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
Az alkalmassági felvételi a jelentkező mappájának bemutatásából áll. Az első szakasz időpontjában minden felvételizőnek személyesen kell bemutatnia tehát egy tíz darab, saját munkáiból álló válogatást, a szak, azon belül is a szakirány specifikumához igazodva, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.

A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. Az alkalmassági vizsgára hozott munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg a bizottság több tényező, a bírálati szempontok figyelembevételével, a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amelyen a feladatok között szerepel alakrajz készítése emberfiguráról és festési, színes kompozíciós gyakorlatok.

A vizuális feladatokat felvételi elbeszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.

A Felvételi Bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

 

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
- vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
- vizuális kreativitás, nyitottság,
- képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban),
- kompozíciós készség,
- művészettörténeti alapképzettség,
- kortárs művészeti tájékozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.
A második szakasz a jelentkezőnek az intézményben készített munkáinak vizsgálatából, valamint elbeszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a művészi pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.
Minden felvételizőnek személyesen kell a számára adott feladatot (alakrajz készítés emberfiguráról és festési, tervezési gyakorlatok) teljesíteni, amelyen keresztül lemérhető a jelölt szakmai felkészültsége.
A bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

 

Gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:
- Rajz feladat: 100 pont.
- Színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont.
- Elbeszélgetés (mappanézés, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

Mozgóképkultúra- és média szakirány

1. Az alkalmassági vizsga követelményei:
- A jelentkezőnek egy mozgókép: kb. 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció vagy
- kb. 10-15 darabból álló fotósorozatot (egy témából) vagy
- kb. 15-25 darabból, részből álló képregényt kell bemutatnia, ismertetnie.

Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, a "nem felelt meg" minősítésű munkák készítői gyakorlati vizsgát nem tehetnek.

 

Ajánlott formátumok, technikai paraméterek:
– mozgóképnél: PAL, képméret minimum 720x576 px, formátum: avi vagy mpg,
filenév: vezeteknevkeresztnev.avi vagy mpg (kisbetuekezetnelkul.avi vagy mpg)
– fotósorozatnál: file-típus: tif, vagy jpg, a rövidebbik oldal kb. 1500 px, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg)
– képregénynél/rajzsorozatnál: filetípus: tif, vagy jpg, képméret: A/4, felbontás: 300 dpi, a sorozat egységesen vagy álló vagy fekvő képekből álljon,
filenév: vezeteknevkeresztnev01.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev02.tif vagy jpg, vezeteknevkeresztnev03.tif vagy jpg stb. (kisbetuekezetnelkul.tif vagy jpg)


Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége, beküldött produktumai alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar képalkotás alapképzési szakának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a gyakorlati vizsgára való bekerülésre. A beküldött munkákat, azok szakmai színvonalát ítéli meg több tényező figyelembevételével. Vizsgálják a szakmai ismérveken túl az eredetiséget és a kreativitást, az adott beküldött alkotás színvonalát a maga komplexitásában.

 

2. Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsgák idejéről és helyéről, valamint az egyéb szükséges információkról a Kaposvári Egyetem e-mailben tájékoztatja a jelentkezőket.

 

A gyakorlati vizsga követelményei:
Az alkalmassági vizsgán megfeleltek egynapos gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi felkészültségéről. 

A gyakorlati vizsga feladatai között szerepel: a felvételiző által benyújtott munka bemutatása, elemzése és egy a szakmához kapcsolódó kreatív feladat megoldása. 

A felvételi beszélgetés során a jelentkezőnek film- és médiatörténeti jártasságát is kell bizonyítania.

A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.


A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:
– vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód,
– vizuális kreativitás, nyitottság,
– kompozíciós készség,
– történeti és kortárs művészeti tájékozottság,
– elméleti megalapozottság.

 

A munkák elbírálásának folyamata:
Az első szakaszt (alkalmassági felvételi vizsga) követő második szakaszra, az ún. gyakorlati vizsgára azok a jelentkezők kapnak értesítést, akik az első szakaszt megfelelt minősítéssel zárták.

A gyakorlati vizsga célja, hogy bizonyítsa a pályára való megfelelését a bírálati szempontrendszernek megfelelően, valamint a szakma, a szakirány területén tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.

A Felvételi Bizottság azt dönti el, hogy a jelentkező felkészültsége alapján alkalmasnak mutatkozik-e a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar adott szakának, illetve szakirányának elvárásai, szakmai kompetenciái alapján a szakra való bekerülésre.

 

A gyakorlati vizsgán 0-200 pont szerezhető.
- A felvételiző által előzetesen készített munka elemzése (0-100 pont).
- Kreatív feladat (0-50 pont).
- Beszélgetés a jelentkező mozgóképi, illetve médiaismereteiről (0-50 pont).

 

látványtervezés (Nappali)

Alkalmassági felvételi vizsga: 2017. május 29. (hétfő)

Első szakasz: Előrosta (alkalmassági vizsga) mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek. (csak A/2 mappában bemutatható formában)
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

 

Gyakorlati felvételi vizsga: 2017. július 3. (hétfő) - 2017. július 5. (szerda)- (3 nap)

 

Második szakasz: tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).

Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával. (akvarell, stb., a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével).

A gyakorlati felvételi vizsga harmadik szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

 

Harmadik szakasz: Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban
- Fej-és alakrajz: 20 pont
- Térábrázolás: 25 pont
- Festés:20 pont

 

Előrosta

Szakmai feladat:
- Síkkompozíció: 17 pont
- Térkompozíció: 18 pont
- Jellem: 20 pont
- Tér:20 pont
Szakmai beszélgetés: 60 pont

Összesen: 200 pont

 

színművész (Nappali)

A szakra jelentkezők gyakorlati vizsgája három szakaszból áll.

Az első szakasz: alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.

A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgán legalább 10 szabadon választott, különböző hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, 6-8 színműrészlet (monológ), és 5 népdal előadására kell felkészülni.

Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

A második - harmadik felvételi szakasz: a gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

 

Felvételi pontok számítása:

A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:

1.  A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán: max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. ( A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont)
2. A bentlakásos gyakorlati rostavizsga 2. fordulójában max. 100 pont szerezhető.

 

Felvételi időpont:

2017. május 25 – 2017. július 7.
1. szakasz: alkalmassági vizsga
2. szakasz: gyakorlati rostavizsga első forduló
3. szakasz: gyakorlati rostavizsga második forduló
A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.

 


Felvételi pontok számítása
A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelyet kétszereznek. Többletpont nem számítható.


Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alap, osztatlan képzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

N

A

fotográfia

támogatott

4

3 - 15

gyakorlati vizsga (Gy)

MŰV

M

N

K

fotográfia

500 000 Ft

4

3 - 15

MŰV

 


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

fotográfia (Nappali)

fotográfia mesterképzési szak gyakorlati vizsgájának előfeltétele egy önéletrajz, motivációs levél, az indexmásolat (elektronikus leckekönyvi kivonat), valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió benyújtása elektronikus úton.
Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2017. június 12-18.
gyakorlati vizsga ideje és helye: 2017. június 28.,
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar - Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

 

ELŐFELTÉTEL
A felvételi eljárás gyakorlati vizsgáját megelőzően a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2017. június 12-18. éjfél (CET) között a  e-mail címre.
A pályázati anyag tartalma:
beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

 

GYAKORLATI VIZSGA
A gyakorlati vizsga egy szakaszból áll. Időpontja: 2017. június 28. 10.00 óra
A gyakorlati vizsga egy személyes beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának nyomtatott változata.
A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.
A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: nyomtatott portfólió.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

 

Pontszámítás:


Felvételi pontok:
 - gyakorlati vizsga: 99 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 1 pont
    - hátrányos helyzet: 1 pont
 - szakmai tapasztalat: 1 pont

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

KE-PK

Intézmény elérhetősége:
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
•  Telefon: (82) 505-901
•  E-mail: , ,
•  Honlap: http://www.ke.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 

Nappali képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

N

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)

támogatott

6

5 - 30

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy idegen nyelv(8) v. szakmai előkészítő tárgy(6)

PED

I

A

N

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)

160 000 Ft

PED

I

A

N

A

gyógypedagógia(1)(2)

támogatott

8

5 - 50

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy idegen nyelv(9)

PED

I

A

N

K

gyógypedagógia(1)(2)

275 000 Ft

PED

I

A

N

A

óvodapedagógus(1)

támogatott

6

5 - 35

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v. szakmai előkészítő tárgy(7)

PED

I

A

N

K

óvodapedagógus(1)

160 000 Ft

PED

I

A

N

A

tanító(1)

támogatott

8

5 - 50

PED

I

A

N

K

tanító(1)

160 000 Ft

PED

I

 

Részidős képzések

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. - max.

Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

Pontsz. fels. okl. IGEN/NEM

A

L

A

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(3)

támogatott

6

5 - 40

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. fizika v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v. egy idegen nyelv(8) v. szakmai előkészítő tárgy(6)

PED

I

A

L

K

csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(3)

140 000 Ft

PED

I

A

L

A

gyógypedagógia(1)(2)(3)

támogatott

8

5 - 80

magyar nyelv és irodalom és
biológia v. egy idegen nyelv(9)

PED

I

A

L

K

gyógypedagógia(1)(2)(3)

250 000 Ft

PED

I

A

L

A

óvodapedagógus(1)(3)

támogatott

6

5 - 35

alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar nyelv és irodalom és
biológia v. matematika v. történelem v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v. szakmai előkészítő tárgy(7)

PED

I

A

L

K

óvodapedagógus(1)(3)

140 000 Ft

PED

I

A

L

A

tanító(1)(3)

támogatott

8

5 - 30

PED

I

A

L

K

tanító(1)(3)

140 000 Ft

PED

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható szakirányok: logopédia, tanulásban akadályozottak pedagógiája.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, pedagógia ismeretek, szociális ismeretek.
(5) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek.
(6) Szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek.
(7) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(8) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(9) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz, román, román nyelv és irodalom, szerb, szerb nyelv és irodalom, szlovák, szlovák nyelv és irodalom.


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:

  1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
  3. amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők részére az előalkalmassági vizsga időpontja: 2017. január 26-27. Az előalkalmassági vizsgáról bővebben a www.ke.hu oldalon tájékozódhatnak.
Tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő, valamint gyógypedagógia alapképzési szakra jelentkezők részére az egészségi alkalmassági vizsgához szükséges nyomtatvány letölthető a www.felvi.hu honlapról a Kérvénytár menüpontból, beküldése kötelező.

 


Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.


Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

 

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden alapképzés

 

 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

óvodapedagógus

A

L

Felvétel feltétele: általános háziorvosi igazolás, előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás

óvodapedagógus

A

N

tanító

A

L

tanító

A

N

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

L

Felvétel feltétele: általános háziorvosi igazolás, előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása

csecsemő- és kisgyermeknevelő

A

N

 

 

 

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN