KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Szakirányú továbbképzések

2018 februárjában induló szakirányú továbbképzések

Jelentkezni folyamatosan a jelentkezési lap leadásával lehet.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15.
A képzések indulása: 2018. február hónap

Halászati szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban a tógazdasági és a természetes vízi halgazdálkodást irányító felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése, akik ismerik a halászat és akvakultúra biológiai törvényszerűségeit, korszerű technológiai eljárásait. Elsajátítják a halászat pénzügyi, jogi és kereskedelmi szabályozási normáit, az Európai Unió Közös Halászati Politikájának előírásait, a haltermelő vállalkozások sikeres működtetéséhez, a belvízi halászathoz és a tógazdasági haltermeléshez szükséges ismereteket.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Juh- és kecskeágazati szakmérnök

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretein belül a gyakorlatban hatékonyan alkalmazható ismereteket sajátítanak el az állatgenetika, a takarmányozástan, a tenyésztés-tartás, a minőségi termék-előállítás, valamint a marketing tevékenység szakterületein. A szakon végzett szakemberek képessé válnak saját vállalkozásban juh és kecskeállományok tenyésztésére és tartására, ágazati szaktanácsadás művelésére, oktatási intézményekben szakoktatói munkakör betöltésére, a kiskérődzőkkel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátására, nemzeti parkokban és természetvédelmi területeken szakmai feladatok elvégzésére.
 
Jelentkezési feltételek:
 
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a juh és/vagy kecskeágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éve gyakorlat megléte.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Lótenyésztő

Speciális lótenyésztési szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik korszerű anatómiai, élettani, genetikai, tartástechnológiai és takarmányozási ismeretekkel rendelkeznek, valamint a lófajták, a lóhasználat és a lovak tenyésztésszervezésének keretei ismeretében képesek lótenyésztési kérdésekben dönteni, a tenyésztést irányítani.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy természettudomány képzési területeken legalább alapképzésben illetve főiskolai szintű képzésben szerzett diploma.
 
Képzési idő: 4 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Sertéstenyésztő szakmérnök

A továbbképzés célkitűzése, hogy lehetőséget biztosítson a gyakorlatban dolgozó szakembereknek a sertéstenyésztéshez kapcsolódó diszciplínák legújabb kutatási eredményeivel való megismerkedésre. El kívánjuk érni, hogy a szakot elvégző hallgatók mindazon ismeretek birtokába kerüljenek, melyek megszerzése biztosítja a hatékony és gazdaságos termék-előállítást. Felkészülnek a sertésvertikum tenyésztési, biotechnológiai, takarmányozási, tartástechnológiai, ökonómiai, környezetvédelmi, termék-feldolgozási, informatikai és minőségbiztosítási szakterületein irányítói munkára.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Szarvasmarha tenyésztő szakmérnök

A szakirányú továbbképzés eredményeként a szak elvégzése után a hallgatók képessé válnak a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati ismereteket alkalmazni az állattenyésztés és a takarmányozás területén; szakszerűen használják a termelés-élettani, szaporodásbiológiai, higiéniai és minőségbiztosítási ismereteket a minőségi termékelőállítás (tej, marhahús) érdekében. Alkalmazni tudják a legújabb ökonómiai, marketing és menedzsment módszereket és képesek lesznek környezettudatos és egyben az állatok igényeit is figyelembe vevő tartástechnológiák kialakítására, üzemeltetésére.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevél, valamint a szarvasmarha ágazatban, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén legalább 1 éves gyakorlat megléte.
 
Képzési idő: 2 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

Az állami- illetve a magánszektorban az állattenyésztés és a takarmányozás területén dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése. A mezőgazdasági üzemekben, a szaktanácsadással foglalkozó cégekben, valamint a szakigazgatási- és minőségellenőrzési intézményekben a takarmányozással foglalkozó szakembereket régebbi ismereteik elmélyítésével, illetve új ismeretek nyújtásával segíti feladataik szakszerűbb ellátásában, akik így képessé válnak a legújabb takarmányozási módszerek, a takarmányozás új kutatási eredményeinek alkalmazására, minőségbiztosítási feladatok ellátására.
 
Jelentkezési feltételek:
Agrár képzési terület mezőgazdasági képzési ágában, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett alapfokozatú mérnöki szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.
 
Képzési idő: 4 félév, 3×1 hét/félév
 
A költségtérítés összege: 140.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Agrárközgazdasági szakközgazdász / Agrárközgazdasági specialista

Az európai integráció óriási feladatokat támaszt a szakemberek elé az egész agrárgazdaságban. Már jól érzékelhető a gyorsan növekvő igény mind a közigazgatás, helyi és a regionális intézmények, szakmai és érdekvédelmi szervezetek és az üzleti szféra humánpolitikájában a speciális agrárközgazdasági ismeretekkel felvértezett szakemberek iránt. E követelményeknek kíván eleget tenni ez a szak.
A tanulmányi program felöleli azokat a közgazdasági-társadalomtudományi és módszertani ismereteket, európai tanulmányokat, pénz és tőkepiaci mozgások megismerését, melyek szükségesek a magyar gazdaság európai integrációjában nemzeti érdekeink érvényesítéséhez a szakmai munka minden szintjén és területén.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési terve
docSzakirányú jelentkezési lap

Diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens

A szak célja, olyan közszolgálati szakemberek képzése, akik a tanulmányok befejezésével megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés területén, biztosítani tudják az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, időben és eredményesen tudnak alkalmazkodni az elvárásokhoz.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel lehet részt venni.
 
Képzési idő: 3 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

pdfA szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelménye
docSzakirányú jelentkezési lap

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász / Felszámolási és vagyonfelügyeleti speci­a­lis­ta

A képzések fő célja a fizetésképtelenségi válságmenedzseléssel (felszámolással, csődeljárással, vagyonfelügyelettel és végelszámolással), valamint a reorganizációval foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a fizetésképtelenségi jogterületen tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.
Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a vállalkozásokkal és egyéb gazdálkodó szervezetekkel szembeni csőd- és felszámolási eljárások során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni. A szakemberek szakirányú továbbképzése, sokoldalú felkészültségükre alapozva, valamennyi felszámolói névjegyzéken szereplő szervezet számára példaadó szakmai szintet, követendő humánpolitikai tényezőt jelentenek, de a más szervezetekben, pénzintézetekben és vállalkozásokban tevékenykedők számára is fontos szakmai ismeretbővítési lehetőséget ad.
 
Felvételi követelmények:
A képzésben államilag elismert felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
A SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKON a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség), megszerzett (közgazdász) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles közgazdász) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
A SPECIALISTA SZAKON bármely, a gazdaságtudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 4 félév, 2 hetente péntek és szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser szakon bármely, az agrártudományi képzési területen kívüli alapszakon (korábban főiskolai végzettség), illetve mesterszakon (korábban egyetemi végzettség) megszerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök

A szak célja, hogy a vidékfejlesztési intézményrendszer (önkormányzatok, kormányzati szervek (MVH), a vidékfejlesztés területén dolgozó vállalkozások (pályázatírás, szaktanácsadás, vállalkozásfejlesztés), civil szerveződések (egyesületek, alapítványok, stb.) számára olyan szakembereket képezzen, amelyek nemcsak ismerik a vidékfejlesztés szerepét és jelentőségét a globális folyamatokban, hanem konkrét ismeretekkel javítani tudják a vidékfejlesztési projektek hatékonyságát különböző térségi szinteken.
 
Felvételi követelmények:
Regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök szakon az agrártudományi képzési terület alapszakjain (korábban főiskolai végzettség) megszerzett (agrármérnök) illetve mesterszakjain (korábban egyetemi végzettség) megszerzett (okleveles agrármérnök) oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 
Képzési idő: 2 félév, kéthetente péntek szombat
 
A költségtérítés összege: 170.000 Ft/félév
 
Kapcsolódó letöltés:

Figyelem: Amennyiben már rendelkezik pedagógus szakvizsgával a képzési időbe beszámítjuk a szakvizsga egy teljesített évét! 

Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen)
Témafelelős: Dr. Barkóczy László
 
A képzés célja:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói készüljenek fel a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására digitális médiakommunikáció területen.
Szerezzenek ismereteket a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus drámapedagógia szakterületen
Témafelelős: Dr. Gombos Péter
 
A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik pedagógiai gyakorlatukban alkalmazzák a képzés során megismert korszerű drámapedagógiai gondolkodásmódot, módszereket és technikákat.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Fejlesztő biblioterápia

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: fejlesztő biblioterapeuta
Témafelelős: Dr. Vörös Klára
 
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire. A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás és fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

2

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: BA/BSc főiskolai szintű vagy egyetemi végzettség és könyvtáros vagy pedagógus (óvodapedagógus, tanítói, gyógypedagógusi, tanári, pedagógiai vagy szociálpedagógus szakon) vagy közművelődési jellegű (művelődésszervező, andragógus) illetve pszichológia, orvos, szociológia, szociális ápoló szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen
Témafelelős: Szirányi Margit
 
A képzés célja:
A képzés célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, amellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: Óvodapedagógus és tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettség.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Kaposvári képzési helyszínnel)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesti képzési helyszínnel, Független Pedagógiai Intézet)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Témafelelős: Gyöngyösiné Szabó Judit
Kapcsolattartó: Juhász Ildikó ()
 
A képzés célja:
a közoktatás különböző területein vezetői feladatokat ellátók felkészítése és pedagógus szakvizsga képesítés megadása (utóbbi a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódva).

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógus képzés

Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
 
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Kutyaterápiás fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Kutyaterápiás fejlesztő szakember
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
A szakirányú továbbképzési szak célja:
Az oklevél teamben való fejlesztő tevékenység végzésére jogosít. A team tagjainak összetételét a kliens állapota határozza meg.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kutyás terápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus) együttműködve.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

150.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek

pedagógusképzés

Részvétel feltétele:
Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelv ismerete. Saját tulajdonban lévő kutya, amely rendelkezik engedelmességi vizsgával, nyugodt, kiegyensúlyozott, képes elfogadni ismeretlen klienst, néhány fős fejlesztendő csoportot, s beállítódása képessé teszi a terápiás eljárások elsajátítására.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Mérési-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen
 
Témafelelős: Dr. Kontra József
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:

A közoktatási rendszerünk fejlődésében az elmúlt években erőteljesen jelennek meg a rendszerszintű és az osztálytermi értékelési gyakorlatot meghatározó ismeretek és gyakorlati eljárások. A pedagógiai mérés-értékelés területeihez kötődő képzések továbbra is fontos szerepet töltenek be a hazai pedagógiai kultúra gazdagításában. Fontos, hogy ezeken a képzéseken olyan tudásra tegyenek szert, amellyel részt tud vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában; új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére.

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

pedagógusképzés

 
 
Részvétel feltétele:
 • Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 • Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (a választáson alapuló ismeretkör feltüntetése a 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet alapján az oklevél záradékában történik)
 
Témafelelős: Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
Választható ismeretkörök:
 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta péntek és szombat

Pedagógusképzés

 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása.
 
Részvétel feltétele: egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, legalább 3 éves pedagógusi gyakorlat.
 
Jelentkezés módja: letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismertek mellé olyan új ismertek megszerzésére törekednek, amelyek elengedhetetlenek a pedagógusok társadalomismereti tájékozottságához. Legyenek birtokában a nevelési – oktatási intézmények, mint rendszerek működésével kapcsolatos új információknak. Sajátítsák el az oktatás során megújult módszereket, ismerteket, a különböző fejlesztő – terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését. Ismerjék a kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képességdeficitek diagnosztikáját és fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

125.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele:
egyetemi vagy főiskolai végzettséget és pedagógus szakképzettséget tanúsító oklevél, az alábbi területek valamelyikén: óvodapedagógus alapképzési szak, tanító alapképzési szak, gyógypedagógiai alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány vagy logopédia szakirány vagy pszicho pedagógia szakirány, tanári mesterképzési szak
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Tanító szak kiegészítő műveltségterületi képzés

A képzési idő: 2 félév, levelező tagozaton
Az előírt követelmények teljesítése után a hallgató műveltségterületi betétlapot kap, mely a műveltségterületének megfelelő tantárgy 1–6. osztályban történő tanítására jogosítja (a tanító oklevéllel együtt érvényes).
A képzés önköltséges: 140.000 Ft/félév

Hirdetett műveltségterületek:

 • angol nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • német nyelv (B2-es nyelvvizsga szükséges)
 • testnevelés
 • matematika
 • természetismeret
 • informatika
 • magyar
 • technika és életvitel
 • ének-zene
 • ember és társadalom
 • vizuális nevelés
A műveltségi területek minimum 5 fő jelentkezése/beiratkozása esetén indulhatnak.
A képzés részidős hallgatói jogviszonyban történik, szeptemberi kezdéssel (a jelentkezést követően a további tudnivalókról tájékoztató levelet küldünk).
A képzés szigorlattal és záródolgozattal zárul.
A műveltségi területek konzultációi levelezős munkarendben történnek, a konzultációs időpontokat általában péntek és/vagy szombati időpontokban, a csoporttal történő egyeztetés alapján határozzuk meg.
 
Kapcsolódó letöltés:

Társállat-terápiás fejlesztő szakember

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: társállat-terápiás fejlesztő szakember
 
Témafelelős: Dr. Di Blasio Barbara
 
A szakirányú továbbképzési szak célja:
Az oklevél teamben való fejlesztő tevékenység végzésére jogosít. A team tagjainak összetételét a kliens állapota határozza meg. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állatterápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (állattartó-, bemutató, zoopedagógus, kutyás terapeuta, állattenyésztő szakemberrel) együttműködve.
 

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés ütemezése

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

150.000 Ft

4

13

havonta két alkalommal péntek és szombat

pedagógus képzés

 
Részvétel feltétele:
Pedagógusképzés képzési területen szerzett oklevél. A szakirodalom tanulmányozásához szükséges idegen nyelvismeret. Alapfokú társ- és hobbiállat-tartási ismeretek. (Ismerje a gyakrabban tartott hobbiállatfajokat, legyen tisztában azok igényeivel, gondozásuk alapvető szabályaival. A tenyésztői tapasztalat előnyt jelent.)
 
Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat/ok
 
Kapcsolódó letöltés:

Művészetmenedzsment

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: művészeti menedzser
 
A felvétel feltétele:
 
Felsőfokú végzettség: A képzésben alapképzésben szerzett oklevéllel – BSc, BA – rendelkezők vehetnek részt.
 
A képzés időtartama, ütemezése: 3 félév, kéthetente péntek-szombat
 
Költségtérítés összege: 130.000 Ft/félév
 
Érdeklődni:
Hetesi Anita
kari adminisztrátor
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar
Dékáni Hivatal
82/502-500/4001 mellék
 
Kapcsolódó letöltés:

AKK, GTK, MK képzéseiről:
Tóth Ildikó – felnőttképzési koordinátor, 06-82/505-800 2654-es mellék

PK képzéseiről:
Orbán-Rákos Dóra – pedagógusképzési koordinátor, 06-82/505-800 2656-es mellék

A jelentkezési lapok visszaküldési címe:
vagy (AKK, GTK, MK)

(PK)

Postai úton:
Kaposvári Egyetem, Hallgatói Ügyek Igazgatósága, Pedagógus- és Felnőttképzési Központ
7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN