KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)

2017/2018. tanév

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017-ben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mester (osztatlan) képzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázat ezen a linket érhető el.

 

A pályázathoz használható szabályzatok és formanyomtatványok:

zipAz Új Nemzeti Kiválóság Program 20172018 tanévi pályázati kiírásai2.40 MB

OMSZ UNKP 2017-2018 működési szabályzatOMSZ UNKP 2017/2018. működési szabályzat

2016/2017. tanév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új pályázati kiírást tett közzé Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban ÚNKP) néven.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mester (osztatlan) képzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program a kutatói és alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A Kaposvári Egyetemen tíz hallgató, kutató nyerte el a tíz hónapra járó ösztöndíjat. A nyertesek névsora és kutatási témájuk címe itt olvasható.

Az ösztöndíjas hallgatókkal az Egyetem a szerződéseket megkötötte, melyben az ösztöndíjasok az alábbi kötelezettségeket vállalták:

  • Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, azaz tíz hónap alatt a támogatásban részesített pályázatában ismertetett témakörben tudományos kutatómunkát folytatnak a benyújtott Kutatási terv szerint.
  • Az Ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony fennállása alatt a szerződés tárgyával összefüggésben általa készített és megjelentetett publikáción vagy dokumentumon, megvalósult program, projekttevékenységeik során, kommunikációjukban, kapcsolódó kiadványaikban az Új Nemzeti Kiválóság Program nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevét és hivatalos grafikai logóját megjelenítik.

zip Logók itt letölthetők.

  • Az Ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony végéig, legkésőbb 2017. június 30. napjáig szakmai záró beszámolót készít és nyújt be az Egyetem részére.

További információkat az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program)

zip

  Működési szabályzata és mellékletei tartalmaznak.

Valamennyi nyertesnek nagyon jó munkát kívánunk!

 

Nyertesek névsora

  


2016. évi Új Nemzeti Kiválóság Program - "A" támogatási keret

Felsőoktatási Alap- és Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Sorszám

Pályázók neve

 Kar

Pályázati kód

Kutatási / művészeti téma címe

1.

Rózsa Dorottya

KE-AKK

ÚNKP-16-1

Másodlagos növényi metabolitokat tartalmazó
takarmány-kiegészítő hatása választott bárányok gyomorférgességére

2.

Vörös Róza

KE-PK

ÚNKP-16-1

A nagyszülők szerepe a család életében és a gyermeknevelésben

3.

Török Henrietta Kinga

KE-AKK

ÚNKP-16-1

Ízeltlábú vérszívók populációdinamikai
vizsgálata különös tekintettel a globális klímaváltozásra

4.

Keresztes Bálint

KE-MK

ÚNKP-16-1

Számítógéppel generált képek és
a művészet kapcsolata a film és az animáció szakterületén

5.

Balogh Viktória

KE-MK

ÚNKP-16-1

A vizuális nevelés és a tudás vizuális nyomai

6.

Sántosi Péter

KE GTK

ÚNKP-16-2

Helyi hús és húskészítmények közösségi
értékesítésének fogyasztói megítélése

 

 


2016. évi Új Nemzeti Kiválóság - "B" támogatási keret

Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti, Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

Sorszám

Pályázók neve

Kar

Pályázati kód

Kutatási téma címe

1.

Bareith Tibor

KE-GTK

ÚNKP-16-3

Agrárgazdaságok benchmark alapú teljesítménymérése

2.

Kacsala László

KE-AKK

ÚNKP-16-3

Szopósnyulak kiegészítő táplálása külünböző módszerekkel,
és azok hatásai a növendéknyulak termelésére

3.

Sipiczki Zoltán

KE-GTK

ÚNKP-16-3

Az alternatív finanszírozási struktúrák vizsgálata

4.

Bázár György

KE-AKK

ÚNKP-16-4

A közeli infravörös spektroszkópia innovatív
alkalmazása a Kaposvári Egyetemen

 

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN