KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

MTA-KE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport

A kutatócsoport két intézmény (KE AKK, SZIE MKK) széles és korszerű metodikai bázisára építve interdiszciplináris, döntően felfedező kutatásokat tervez a táplálékláncot szennyező mikotoxinok hatásának további megismerésére, a hatékony kockázatbecslés tudományos megalapozásának elősegítésére. Több területen új megközelítésű, hiánypótló kutatások megvalósítását célozza.

Magyarország eltérő területein a lakosság fumonizin B1 (FB1) expozícióját felmérő vizsgálatok Európában egyedülállóak. A felmérés alapját a fogyasztási szokások meghatározására szolgáló kérdőívek, a mikotoxin expozíció szempontjából kockázatot jelentő élelmiszerek és alapanyagok szennyezettségének meghatározása, és az emberi vizeletminták FB1 koncentrációjának meghatározása adja. Vizsgálják a hazánkban leggyakrabban előforduló Fusarium toxinok közötti interakciókat in vitro és állatkísérletes modellekben (patkány, nyúl, sertés). Céljuk egyes mikotoxinoknak a glutation rendszer elemeinek mennyiségében, aktivitásában, génexpressziójában és az ezeket befolyásoló egyes transzkripciós faktorok génexpressziójában bekövetkező változások felmérése az expozíció időtartama és a terhelés mértékének függvényében. Olyan markerek vizsgálatát tervezik, amelyek már szubtoxikus terhelésnél is jelzik az oxidatív stresszt. Vizsgálataik választ keresnek arra a kérdésre, hogy a mikotoxinok által előidézett oxidatív stressz a mikotoxinok által indukált oxigén szabadgyök képződésnek, vagy az antioxidáns rendszer működési zavarának tulajdonítható-e. A vizsgálati metodikai kör kiterjed a membránlipidek zsírsavprofiljára, a membrán Na/K ATP-áz analízisére, az endogén antioxidánsokra és az oxidáció végtermékeire, az apoptózis flow citometriás vizsgálatára. Előzetes mérésekre alapozva, pilot study keretében a vese- és májkárosító hatást pozitronemissziós MR tomográfiás (PET-MR), glükóz traceres képalkotással mutatják ki. Vizsgálják egyes mikotoxinok hatását a bél ökoszisztéma összetételére, valamint az eltérő állatfajok bélflórájának toxin-metabolizáló képességét.

A várható eredmények gyakorlati hasznosítása a kockázatbecslés, a toxikus tápláléklánc szennyezők tolerálható határértékeinek meghatározása terén, valamint az állategészségügyben, a takarmányok minőségi mutatóinak megállapításánál várható.

A csoport elhelyezésének helye és hivatali címe:
KAPOSVÁRI EGYETEM AGRÁR- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

 • Beosztás mb. kutatócsoport vezető, az MTA l. tagja
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2201
 • E-mail
 • Iroda 7. oktatási épület 006

 • Beosztás adminisztrátor
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2200
 • E-mail
 • Iroda 7. oktatási épület 005.

 • Beosztás adminisztrátor, technikus
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2200
 • E-mail
 • Iroda 7. oktatási épület 005.

 • Beosztás tudományos főmunkatárs
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2210
 • E-mail
 • Iroda Laborépület 049.

 • Beosztás tudományos segédmunkatárs
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2204
 • E-mail
 • Iroda Laborépület 046.

 • Beosztás kutató agrármérnök
 • Telefonszám 06 82/505-800
 • Mellék 2210
 • E-mail
 • Iroda Laborépület 049.

az MTA rendes tagja
SZIE MKK Takarmányozástani Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

tudományos munkatárs
SZIE MKK Takarmányozástani Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

tudományos segédmunkatárs
SZIE MKK Takarmányozástani Tanszék
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN