KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Minőségpolitikai nyilatkozat

A KAPOSVÁRI EGYETEM MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA

A Kaposvári Egyetem vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét az Európai Felsőoktatási Térség standardjaihoz (ESG) illeszkedő minőségkultúra kialakítására, az ezt szolgáló minőségpolitika fenntartása és fejlesztése mellett. A minőségpolitika megvalósításában olyan elvek kialakítására törekszik, amely ösztönzi az Egyetem oktatóit, munkatársait és hallgatóit, hogy a minőségpolitikai elveket és célokat megértsék, elfogadják és munkájuk során annak szellemében járjanak el.

Minőségpolitikai célkitűzéseink:

  • A munkaerőpiaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, több tudomány- és művészeti területre kiterjedő, nemzetközileg is versenyképes, korszerű tudás átadása a hallgatók számára. Ennek érdekében törekszünk hallgatóközpontú, unikális képzési struktúra kialakítására, minőségi oktatók biztosítására, az idegen nyelvű képzések súlyának növelésére, korszerű, gyakorlatorientált hallgatói munkára épülő képzésfilozófia követésére.
  • Egészséges korfával rendelkező, a nemzedékek közötti alkotó párbeszédre épülő, elkötelezett oktatói bázis fejlesztése. Ennek érdekében folyamatos minőségfejlesztésre, teljesítményelvű és vonzó előmeneteli és motivációs rendszer kialakítására törekszünk.
  • A vállalati és piaci igényekhez igazított kutatási és tudományos teljesítmény folyamatos javítása hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ennek érdekében ösztönözzük a karok közötti együttműködéseket, a határterületi kutatásokat, törekszünk hiteles szakemberek bevonására, kiváló üzleti kapcsolatrendszer felépítésére, proaktivitásra, gyors és rugalmas reagálásra a társadalmi és piaci igények mentén.
  • A térség gazdasági, társadalmi és művészeti-kulturális folyamatainak megkerülhetetlen szereplőjeként való működés. Ennek érdekében törekszünk a társadalmi szerepvállalás erősítésére, a tudástranszfer tevékenység és az együttműködési képesség javítására.
  • Önálló és gazdaságilag fenntartható intézményként való működés. Ennek érdekében kiváló infrastruktúra kialakítására, fenntartására, továbbfejlesztésére, a ki nem aknázott lehetőségek feltárására és a saját árbevételek növelésére törekszünk.
  • A hallgatók és a munkatársak elkötelezettségének javítása az egyetem iránt. Ennek érdekében folyamatosan mérjük és értékeljük igényeiket.  Bővítjük kulturális, művészeti, sport és közösségépítő programjainkat, javítjuk szolgáltatásaink hozzáférhetőségét. 

A Kaposvári Egyetem minőségpolitikájának megvalósítása érdekében minőségirányítási szervezetet tart fent, szervezi és működteti a minőségbiztosítási folyamatokat, bevonva a külső érintetteket is. Gondoskodik arról, hogy tevékenységeit a minőségi szempontok alapján rendszeresen felülvizsgálja, értékelje, és a tapasztalatok alapján továbbfejlessze.

A Kaposvári Egyetem vezetése törekszik arra, hogy a minőségközpontú megközelítés az egyetem mindennapos működésének részévé váljon, és az ebben való elkötelezettségét az egyetem minden polgárától elvárja.

 

Kaposvár, 2017. augusztus 29.

Prof. Dr. Szávai Ferenc
rektor

Dr. Borbás Zoltán
kancellár 

 

Kapcsolódó domentum(ok):

pdfMinőségpolitikai nyilatkozat509.19 KB

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN