KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

2015. április 10.

Gazdaságtudományi Kar

Pénzügy MA

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
230 000 Ft Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Gazdaságtudományok
 
Felvételi követelmények:
felvételi elbeszélgetés(sz) és közgazdaságtan(í) és matematika(í) és pénzügy(í)
 
Képzés célja:
A képzés elvégzése után a hallgatók olyan magas szintű pénzügyi, közgazdaságtudományi műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberekké válnak, akik, képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a pénzügy mesterszakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására, valamint a PhD képzési programokhoz való csatlakozásra.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A pénzügy mesterszakot közvetlenül, „lineárisan” megalapozó szak a “Pénzügy és számvitel” alapszak. A szak alaptantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. De a szak nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok egyrészt igazoltan rendelkeznek a közgazdasági alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel, másrészt több kredit terjedelmű előtanulmányokkal rendelkeznek további gazdaságtani területeken is.
A pénzügy mesterszakra történő felvételhez a jelentkezőket rangsoroljuk a felvételi követelményeknek való megfelelés alapján.
 
A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:

Felvételi pontok:
  - felvételi elbeszélgetés: 40 pont
 és
  - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 és
   - pénzügy: 30 pont

Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható:
    - fogyatékosság: 1 pont
    - gyermekgondozás: 2 pont
    - hátrányos helyzet: 2 pont
    - TDK/OTDK: 3 pont
    - további nyelvvizsga: 2 pont

 
Főbb tárgyak:
többváltozós statisztikai modellezés, haladó vállalati pénzügyek, közpénzügyek, haladó pénzügytan, befektetések, banküzemtan, adóelmélet és adópolitika
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
okleveles közgazdász pénzügy mesterszakon
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügy mesterszakon végző szakembereket elsősorban a gazdálkodó szervezetek, az államháztartás intézményei, önkormányzatok, bank és hitelintézetek, adóhivatalok szervei (APEH; VPOP; illetékhivatalok önkormányzati adóirodák), non profit szervezetek, pénzügyi vállalkozások alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodással kapcsolatos financiális döntések előkészítésére, valamint a gazdálkodási folyamatok összehangolására és szervezésére.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Regionális és környezeti gazdaságtan MA

Képzés célja:
A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak alkalmas a piacképes szaktudás megszerzésére és a hallgatók továbblépési lehetőségeinek megteremtésére. A mesterszak igényes elméleti alapjai és erőteljes gyakorlatorientáltsága biztosítja azt, hogy a végzett hallgatók a munkaerő-piacon való helytállás mellett a kutatási, fejlesztési programok kidolgozásában, végrehajtásában is kellő önállósággal részt tudjanak venni.

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak végzettjei iránt tartós munkaerő-piaci igényeket jelez az EU-források igénybevételével és felhasználásával, a projektek menedzselésével, valamint ellenőrzésével kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, térségi és vállalkozói feladatok sokasodása. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás előtérbe kerülése révén a környezetvédelem, és a környezetgazdálkodás intézményei részéről is hasonló szükségletek jelennek meg.

Szakirányok:
területfejlesztési
területi pénzügyek
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A felvételi pontok számítása 100 pontos rendszerben történik:
Diploma eredménye (40 pont)
Motivációs beszélgetés (50 pont)
Külön pontok: OTDK, nyelvtudás, olimpiai bajnokság, stb. (10 pont)
 
Főbb tárgyak:
környezetvédelem, környezet- és tájvédelem, ökológia, természetvédelem, ökológiai gazdálkodás, környezetgazdálkodás, környezet-gazdaságtan, alkalmazott ökológia, regionális pénzügyek, pénzügypolitika, haladó vállalati pénzügyek
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
305 000,-Ft/félév Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Felvételi követelmények:
Felvételi elbeszélgetés
 
Képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztő agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 
Képzési jellemzők:
A Vidékfejlesztő Agrármérnök Mesterszakot lineárisan megalapozó szak a Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapszak. A szak tantervét az ilyen alapképzettséggel rendelkezők feltételezett tudásszintjére alapozva terveztük meg. De a szak nyitott más alapképzettségű jelentkezők számára is, amennyiben azok egyrészt igazoltan rendelkeznek az agrár alapszakoknak megfelelő tartalmú és szintű elméleti és módszertani alapozó ismeretekkel, másrészt több kredit terjedelmű előtanulmányokkal rendelkeznek további agrárgazdaságtani területeken is.
 
Főbb tárgyak:
Agrár- és vidékpolitika, Településfejlesztés, Élelmiszergazdasági marketing, Régió- és projektmenedzsment, Integrált vidékfejlesztés, Közösségi gazdaságtan (közpénzügyek), Vidék- és agrárgazdaságtan, Alkalmazott informatikai rendszerek
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Oklevelesvidékfejlesztő agrármérnök
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,
- a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,
- a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,
- szaktanácsadási feladatok ellátására,
- pályázati tevékenység menedzselésére,
- termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
- vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport:82/505-901

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN