KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

2015. április 10.

Rippl-Rónai Művészeti Kar

Fotográfia MA

A mesterképzési szak megnevezése: fotográfia
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles fotográfus tervező művész
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Photography

A képzési idő félévekben: 4 félév.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara 2016. szeptemberétől első alkalommal indítja el a fotográfia mesterképzés kurzusait.
A kétéves tanulmányok alatt a program egy összetett és korszerű rendszerben oktatja hallgatóit és segíti őket művészeti törekvéseik kiteljesítésében.

A program célja egy olyan műhely és alkotói közösség létrehozása, amelyben a hallgatók megismerik a kor jelentősebb irányzatait, az audióvizuális műfajok alkotói felhasználását, alakításának lehetőségeit, a médiaművészeti és fotográfiai szcéna struktúráját és működését. Egy olyan interaktív oktatási modell, tudásalap és alkotói műhely, amely segítséget nyújt a hallgatók számára interdiszciplináris tudás megszerzésére és az alkotói ambíciók megvalósítására, valamint lehetőség az oktatói, előadói munka vállalásához hazai és külföldi felsőfokú intézményekben. A képzés a doktori iskolában való részvételre is felkészít.

A képzés során a hallgatók magas szintű technológiai, technikai, gazdasági és jogi ismereteket is szereznek. A képzés elsődleges feladata a kötelező feladatok elvégzése. A megvalósítandó programok mellett – a szükséges elméleti ismeretek megszerzése után, – a hallgatók önálló alkotói projektjének segítése és megvalósítása, valamint a sikeres diploma megszerzése.

Az Egyetem folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén igyekszik hallgatóit bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe kiállítások, megjelenések szervezésével, külföldi vendégelőadók meghívásával.

A kurzus során a hallgatók megismerik:
a jelenkor fotográfiai folyamatait, meghatározó személyiségeit;
a hazai és nemzetközi média és fotográfiai ipar működését, piaci és kulturális szegmenseit;
a vizuális kultúra – kiemelten a fotográfia és médiaművészet – általános művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteit;
az audiovizuális médiumok alkotói felhasználását, alakítását;
a magas szintű technológiai ismereteket a fotográfiában és a média egyéb területein;
a vizuális látványtervezési, a projekttervezési és a produkciós ismereteket.

Mindezek hozzásegítik a hallgatókat:
önálló fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére, lebonyolítására;

 • klasszikus fotográfiai műfajok és új médiumok alkalmazott és autonóm használatára;
 • integrált fotográfiai és médiaművészeti feladatok elvégzésére;
 • tervezőművészeti projektekben és interdiszciplináris kutatásokban való részvételre;
 • csoportban való együttműködésre, illetve teamek művészeti vezetésére;
 • pályázatok, támogatások, megrendelések kiírására, illetve megpályázására és elnyerésére;
 • oktatói tevékenységre, workshopok, előadások megtartására, valamint a kapcsolódó pedagógiai ismeretek elsajátítására, oktatói képességek felépítésére;
  kapcsolattartásra a hazai, illetve nemzetközi művészeti életben, elősegítve a hazai fotográfia és médiaterületek jobb megértését és elismerését itthon és külföldön egyaránt.

A képzésre felvételt nyerhet, aki megfelelő BA végzettséggel rendelkezik.

Felvételi eljárás:

 • személyes beszélgetés a jelölttel;
 • a jelölt szakmai munkáinak megtekintése (portfólió, nyomtatott és digitális formában);
 • motivációs esszé (az alkotói céljainak megismerése).

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik:

 • kreatívak, nyitottak és innovatívak, emellett jártasak a klasszikus és kortárs művészeti területeken;
 • elkötelezettek a munkájuk és céljaik iránt, amely párosul etikus emberi és alkotói magatartással;
 • műveltek és jellemzi őket a tudatosan kialakított világnézet és szemléletmód;
 • munkájukat magas szintű audiovizuális kulturáltság jellemzi, amely kiegészül, rendszerező kritikai érzékkel, analitikus gondolkodásmóddal és együttműködési készséggel.

A képzésben részt vevő oktatók:
Szatmári Gergely
Gyenis Tibor
Pecsics Mária
Baki Péter

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN