KAPOSVÁRI EGYETEM

AKADÁLYMENTES HONLAP

Osztatlan képzések

A többciklusú képzés bevezetését követően néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentkezők, ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Az egységes, osztatlan képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10 félév.

Agrármérnök O

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
Nappali 250.000,- Ft/félév; levelező 200.000,- Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Agrár
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:

Agrár képzési terület általános követelményei szerint.

Kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(1) v. egy idegen nyelv(2) v. szakmai előkészítő tárgy(3).

(1) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(2) Választható nyelvek: angol, német.
(3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
 
Képzési idő: 10 félév
 

Főbb ismeretkörök:
természettudományos és mérnöki alapismeretek: termelésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott biokémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan

szakmai törzsanyag:

növénytudományi ismeretek:

integrált szántóföldi növénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gazdálkodás, termelésszervezés;

állattudományi ismeretek:

populációgenetika és szaporításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálkodás, állati termékminősítés;

gazdasági és humán ismeretek:

marketing, ágazati ökonómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési ismeretek;

környezet és minőségbiztosítási ismeretek:

minőségbiztosítás, környezet- és tájgazdálkodás

kötelezően választható ismeretkörök:

kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen nyelven szakmai kommunikációs készség

szakmai gyakorlatok

Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles agrármérnök

A szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:
A képzés célja agrármérnökök képzése, akik a szakmai, társadalmi, közösségi elvárásoknak sokoldalúan képesek megfelelni. Az agrártudományok területén szükséges természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alap- és alapozó ismereteket, valamint az ezekre épülő mezőgazdasági szakmai ismereteket képesek szintetizálni és az agrárszakmában jelentkező feladatok megoldása során alkalmazni. A tervezési és szervezési feladatokat magas szinten tudják ellátni. Alkalmasak a tudományos munka végzésére, szakirányú továbbképzésbe történő bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Elhelyezkedési lehetőségek:
A szakon végzettek képesek és alkalmasak a termékpálya szemléletű, jó minőségű mezőgazdasági termékek előállítására, szakértői és szaktanácsadási feladatok végzésére, kutatási feladatokban való részvételre. A sokoldalú gyakorlati és elméleti ismerettel rendelkező agrármérnököknek elsősorban az agrárium egyes ágazatainak termelő üzemei, egyéni és társas vállalkozásai, valamint multinacionális vállalatok kínálnak elhelyezkedési lehetőséget. Mindezek mellett állami szektorban a szakigazgatási szervek, kormányhivatalok, agrárgazdasági kamarák is várják a jól képzett fiatal szakembereket.

Elérhetőségek:
KE AKK Dékáni Hivatal
Novák Balázs, kari titkár
82/505-880,

Színművész O

Költségtérítéses finanszírozási forma esetén a költségtérítés összege:
500 000,-Ft/félév Ft/félév
 
Képzési terület/szakmacsoport:
Művészet
 
Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:
Alkalmassági vizsga:
Személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.
 
Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:
A szakra jelentkezők gyakorlati vizsgája három szakaszból áll.
I:alkalmassági vizsga, mely személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll. A felvételire jelentkezőnek az alkalmassági vizsgán legalább 12 szabadon választott, különböző hangulatú(vidám,lírai,drámai) vers, 5 színműrészlet(monológ), és 3 népdal előadására kell felkészülni.
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a "nem felelt meg" minősítéssel tanácsol el.
II-III:gyakorlati rostavizsga, amelynek során a jelöltnek ének.zenei tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.
 
Főbb tárgyak:
filmtörténet, szcenikatörténet, zeneelmélet, költészettan, pszichológia, magyar és egyetemes dráma- és színháztörténet, színházi stílusok, általános színészi gyakorlat, zenés színészi játék, hangképzés, beszédtechnika, mozgás, tánc, akrobatika, vívás
 
Szakirányok és specializációk:
prózai színész
 
Az oklevélben/bizonyítványban szereplő szakképzettség megnevezése:
színművész
 
Elhelyezkedési lehetőségek:
A sokoldalú gyakorlati és elméleti képzésben részesült színészhallgatóknak a klasszikus színházi munkavállalás mellett a kulturális és médiapiac számos szegmense kínál elhelyezkedési lehetőséget. A viszonylag stabil és évről-évre megújuló álláskínálatot, alkalmazási lehetőséget jelentő színházi intézményi struktúrán kívül a különféle hazai és koprodukciós filmes, szórakoztatóipari, kulturális műhelyek, televíziós-rádiós és szinkron stúdiók is rendszeres alkalmazói a végzett színészhallgatóknak.
 
További információk / Megjegyzés:
Vizsgamunka:
A színészképzés (és a színházi látványtervező képzés) sajátosságaiból következik, hogy a végzős évfolyamok nyilvánosan mutatják be vizsgamunkáikat. Ennek színterei a Kaposvári Csiky Gergely Színház nagyszínpada és Stúdió Színháza. Fontos megjelenési fórumként tartjuk számon a Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT) is.
 
Elérhetőségek:
Oktatásszervezési Csoport
82/505-901

KAPCSOLAT

KAPOSVÁRI EGYETEM

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40., Pf.: 16.
Tel.: 82/505-800, 82/505-900 | Fax: 82/505-896

 

ÍRJON NEKÜNK!

Creative Commons Licenc

ADATVÉDELEM   IMPRESSZUM   ADMIN